ไทย | Eng | 中国語 | 日本語
 
สาส์นจากผู้บริหาร
- 16-19 มี.ค 2560
งาน Thailand Coffee, Tea & Drinks 2017
อิมแพ็คเมืองทองธานี


-
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
งาน ThaiFex – World of Food ASIA 2017
เมืองทองธานี


-
14-17 มิ.ย. 2560
งาน PROPAK ASIA 2017
ไบเทคบางนา


-
13-16 ก.ค. 2560
งาน TRAFS 2017
ไบเทคบางนา


-
22-30 ก.ค. 2560
งาน GOODLIFE FAIR
ไบเทค บางนา


อีเมล:
เรื่อง:
ข้อความ:
Verify Image:


อีเมล: sales@mmpcorp.co.th
 
เอ็มเอ็มพีฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ภายใต้แนวคิดการบริหารแนวใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วม ยึดถือพื้นฐานของการเคารพในความเป็นมนุษย์ประกอบกับหลักธรรมภิบาล ทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนคู่ชีวิตที่เสียสละและนำบางส่วนของชีวิตมาลงทุนกับบริษัทฯ

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบกับความท้าทายในเชิงธุรกิจมากมาย ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ส่งผลให้องค์กรเกิดความแข็งแกร่งด้วยการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความสามารถที่เด่นชัดในเรื่องกำลังการผลิตของทั้งฟิล์มถนอมอาหารและฟิล์มยืดพันพาเลท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดโลก ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทั่วถึง รวมถึงส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีเลิศ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีสินค้าหลากหลายมานำเสนอเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดต่อผู้บริโภค
ด้วยความหลากหลายของธุรกิจและความแข็งแกร่งของบุคลากร บริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนชื่อองค์กรจากเดิม บริษัท เอ็มเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊พ จำกัด เป็น บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งปรับเปลี่ยนโลโก้บริษัทอีกด้วย โลโก้ใหม่สะท้อนถึงการยึดมั่นในการให้ความสำคัญกับบุคลากร ลักษณะของโลโก้เป็นรูปพยัญชนะ ค คน, รูปหัวใจ และอักษร MMP เมื่อรวมความหมาย กล่าวคือ บริษัทฯ มีศักยภาพจากพนักงานที่มีความภักดีและปรับชีวิตการทำงานและส่วนตัวได้อย่างสมดุล

สุดท้ายนี้ในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอแสดงความขอบคุณถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททุกท่านที่ให้การต้อนรับอันอบอุ่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีเสมอมา และทั้งนี้ผมขอชื่นชมการทุมเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกคนที่มีต่อ MMP

นายเอนก จงเสถียร
กรรมการผู้จัดการ

 
Free Web Site Counter
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 - บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
โทรศัพท์. +66 2741 8444 แฟกซ์. +66 2741 8433
Design by B+J